ТАКТИКА СТВОРЕННЯ ВИГІДНИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДІЇ

Змусити супротивника помилитися (наприклад, розслабитися в невідповідний момент) можна за допомогою таких способів тактичної підготовки, як «повторна атака», «зворотний виклик», «вичікування», «подвійний обман».

Способи тактичної підготовки сприятливих умов для проведення технічних прийомів

Способи тактичної підготовки – цілеспрямовані дії борця, в результаті здійснення яких він викликає відповідну реакцію супротивника, що сприяє проведенню технічних дій.
Одна з відмінних особливостей спортивної боротьби полягає в тому, що дії і поведінка кожного з борців у сутичці в більшості своїй є реакцією у відповідь на поведінку і дії суперника.
Способи, за допомогою яких створюються умови, сприятливі для проведення технічних дій, підрозділяються наступним чином:
  • способи, завдяки яким борець домагається необхідної йому захисної реакції супротивника («загроза», «сковування»);
  • спосіб, що забезпечує вигідну для борця активну реакцію з боку противника («виклик»); 
  • способи, в результаті використання яких борець підводить супротивника до того, що він або не реагує на певні дії борця, або реагує ослабленим захистом, розслабленням («повторна атака», «зворотний дзвінок», «подвійний обман» і «вичікування»).
Загроза – це спосіб тактичної підготовки, в результаті здійснення якого борець, створюючи видиму загрозу у здійсненні активних дій (прийомів, контрприйомів і захоплень), змушує противника вдаватися до захисту, сприяє проведенню прийомів, контрприйомів та їх елементів.
Характерна особливість і величезна перевага способу тактичної підготовки «загроза» полягає в тому, що чим глибше супротивник йде на захист від помилкової підготовчої дії, чим більше він захоплюється цим захистом (виключаючи лише захист, виражений захопленням), тим більш сприятливі умови створюються у цьому випадку для проведення атакуючих подальших дій.
Сковування– спосіб тактичної підготовки, спрямований на те, щоб позбавити противника свободи дій і тим самим домогтися від нього захисної реакції, яка сприяє проведенню прийомів і їхніх елементів.
Для підготовки сприятливих умов використовуються різного роду захоплення, що обмежують дії противника, а також помилкові прийоми і положення по відношенню до краю килима.
Зосередивши увагу на звільнення від такого захоплення і не контролюючи інші свої дії, противник, як правило, розкриває себе, і атакуючий отримує можливість успішно провести атаку.
Виклик – спосіб тактичної підготовки, завдяки якому борець викликає противника на активні дії, які сприяють виконанню поставлених їм (борцем) контрприйомів, прийомів і елементів. При переході до активних дій противник розкривається і тим самим створює борцю умови для здійснення зустрічних або контратак у відповідь.
Серед інших способів тактичної підготовки виклик в даний час займає одне з провідних місць, особливо в єдиноборстві з супротивником, який, боячись противника, ухиляється від активних дій і йде в глуху оборону.
В якості засобу для здійснення цього способу тактичної підготовки використовуються: 
  • фальшиві пози (положення тіла, частин тіла), прийоми, пересування
  • демонстрація втоми.
Викликом в більшості випадків готуються сприятливі ситуації для виконання контрприйомів. Здійснення цього способу тактичної підготовки вимагає від борця не тільки великого мистецтва в маскування справжніх намірів, володіння відточеною технікою застосовуваних контрприйомів, але і високорозвиненої швидкості, вміння добре орієнтуватися в складній обстановці.
 
Вловивши потрібний момент в атаці противника, борець повинен несподівано випередити дії атакуючого улюбленим контрприйомом. Найменша затримка в діях, промах тут неприпустимі, так як цим може з успіхом скористатися супротивник.
Повторна атака. Цей спосіб тактичної підготовки полягає в тому, що борець двічі (або більше разів) проводить один і той же прийом. Причому перша спроба і всі інші, крім останньої, – помилкові. Атакуючий проводить їх з невеликими зусиллями і не настільки різко, прагнучи дезорієнтувати противника. Останній, відбивши таку атаку без великої напруги сил, протиставляє повторній спробі атакуючого таку ж кількість зусиль, як і першій. Але у другій, істинній атаці борець діє швидше і докладає великі зусилля, в результаті захист супротивника виявляється зруйнованим. Чималу роль в успіху такої атаки грає несподіваність дій.

Подвійний обман – спосіб тактичної підготовки, який полягає в тому, що борець видає намічений до проведення дійсний прийом за неправдивий і тим самим знижує мобілізаційну готовність противника до захисту від даного прийому.
Найчастіше борець навмисне демонструє перед супротивником перехід від одного прийому до іншого, і застосовується цей спосіб після того, як захоплення на прийом вже здійснено.
Противник, переконаний у тому, що спроба атакуючого провести прийом є помилковою, або зовсім не реагує на неї, або реагує не на повну силу, тим самим створюючи сприятливі умови для завершення атаки даним прийомом.
 
Цей спосіб підготовки проходить більш успішно, якщо йому передувало проведення прийому, підготовленого загрозою, де в якості помилкової дії був той прийом, який тепер борець має намір виконувати, користуючись подвійним обманом
.
Зворотній виклик полягає в тому, що борець на якийсь момент навмисно припиняє активно впливати на противника і в результаті отримує таку ж реакцію з його боку (супротивник розслабляється). Використовуючи цю ситуацію, борець несподівано різко атакує.
Зворотним викликом борець може підготувати зручну ситуацію для проведення якого-небудь певного прийому і створити загальний сприятливий тактичний фон для виконання цілого ряду технічних дій. Борцю необхідно бути готовим у будь-яку мить застосувати захист або виконати контрприйом в тому випадку, якщо противник, всупереч задуму борця, не розслабиться, а перейде до активних дій.
Знання сприятливих умов, що виникають в ході сутички, і вміння створити їх, користуючись різними способами - лише одна з частин тактики проведення технічних дій. Іншу її частину становить своєчасне виконання таких технічних дій і у таких варіантах, які найбільш повно відповідають новим умовам (особливості конкретного супротивника і ситуації, яка щоразу складається в ході сутички).
 
Джерело: І.І. Іванов, А. С. Кузнєцов, Греко римська боротьба: підручник.comments powered by HyperComments