Типи темпераментів борців греко-римського стилю

Греко-римський стиль спортивної боротьби відрізняється від інших видів спорту своєю видовищністю, високим емоційним напруженням і різнобічним впливом на рухові, психічні та вольові якості спортсменів. Змагальна діяльність борців характеризується діями, виконуваними на тлі сильної психічної напруги. Борцю під час поєдинку необхідно сприймати великий обсяг інформації про наміри і дії противника, тому борці високої кваліфікації володіють виключно тонким сприйняттям ситуацій бойової обстановки, точним розрахунком часу і дистанції, умінням знаходити потрібний момент для проведення технічних дій, оптимальним розподілом м'язових зусиль, оперативним тактичним мисленням.
Спортивні фахівці вказують на істотну залежність фізичних можливостей людини від властивостей типів вищої нервової діяльності (темпераменту), отже, спортсмени, що відносяться до різних типів темпераменту повинні йти до високих спортивних результатів різними шляхами.
 
 
Нижче представлена характеристика типів темпераменту борців греко-римського стилю. З неї видно, що борці різних типів темпераменту мають різний психологічний статус і різні механізми енергозабезпечення організму.
 

Флегмато-холерик (інтроверт)

  • Підвищена ситуативна тривожність;
  • коливається при прийнятті рішень;
  • приховує (маскує) збудливість, дратівливість і внутрішню депресію;
  • надмірно накопичує негативні емоції.
Помірно егоїстичні, терплячі до поведінки оточуючих, розважливі, потайливі і сором'язливі. Притаманні риси консервативного лідера. Стійкі до впливу зовнішніх подразників, контролюють власну поведінку, не втрачають самовладання в умовах максимального стресу, небагатослівні.
 

Сангвино- холерик (ін­троверт)

 
Володіє високим рівнем мотивації для занять спортом. Схильні до прийняття помилкових рішень. У стресових ситуаціях використовують елементи тактичної хитрості.

Високий рівень особистісної тривожності, легко збудливі, дратівливі, забудькуваті в стресових ситуаціях, після яких, як правило, виникає внутрішня депресія і незадоволеність. Надмірно егоїстичні, нетерплячі, багатослівні у спілкуванні, схильні переривати розмову, в міру розважливі і соромливі. Притаманні задатки прогресивного лідера. Схильні до помітного реагування на вплив зовнішніх подразників. Недостатньо контролюють власну поведінку, часто не впевнені в правильності прийнятих рішень, втрачають самовладання при невдачах, що виникають в ході участі в змаганнях.


Сангвино - холерик (інтро - екстраверт)

 
Володіють середнім рівнем мотивації для занять спортом. Здатні приймати максимально вигідні для себе рішення в складних ситуаціях використовують елементи тактичної хитрості. Середній рівень особистісної тривожності, збудливості, дратівливості. Схильні до забудькуватості, яка посилюється в умовах підвищеного стресу.
 
В міру егоїстичні, терплячі, товариські, розважливі і соромливі. Іноді схильні втручатися в чужий діалог або перервати розмову. Володіють високим рівнем комунікабельності. Помірно реагують на вплив зовнішніх подразників.
 

Сангвино-меланхолік (екстро-інтроверт)

 
Здатні приймати правильне рішення в умовах субмаксимального стресу. Посередній рівень особистісної тривожності, збудливості, дратівливості.

В міру нехитрі, розважливі, логічні. Недостатньо товариські, короткі у висловлюваннях, не схильні прислухатися до думки оточуючих, не терплять хитрощів по відношенню до себе. Недостатньо комунікабельні. Стійкі до впливу зовнішніх подразників.
 

Меланхолік (інтроверт)

 
Переважають матеріальні мотивації над спортивними.

Здатні приймати швидке і правильне рішення в умовах стресу різної сили. Мінімальний рівень особистісної тривожності, збудливості, дратівливості. Високий рівень ситуативної тривожності. Нехитрі, нетовариські, короткі у висловлюваннях. Мають конструктивну логіку, схильні приймати думку оточуючих, підкорятися вимогам колективу, інтересам справи. Слабокомунікабельні. Високостійкі до впливу зовнішніх подразників.
 
Темперамент, що виявляється в загальній психічної активності, моториці, емоційності спортсменів вимагає від тренера врахування їх у тренувальному процесі та застосування відповідних педагогічних прийомів і методів психорегуляції, а також заходів щодо поліпшення стану психічної готовності борців безпосередньо перед змаганнями і між сутичками.
Джерело: Журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта Выпуск:1 (95) 2013, 11 февраля 2013

Про особливості підготовки борців з різними типами темпераментів ми розкажемо у наступній статті.comments powered by HyperComments